Tinódi Lantos Sebestyén
X. ker. Népliget, a Könyves Kálmán körút mellett, szemben a Benyovszky Móric utcával

A 2,5 m-es bronz szobor Bezerédi Gyula munkája.
A 3,5 m-es talapzat haraszti mészkőből készült, tervezője Jámbor Lajos építész.

A szobrot 1907-ben a Blaha Lujza  téren, a Népszínház előtt állították fel ,

de a metró építése miatt 1955-ben áthelyezték a Népligetbe.

A talapzat domborműve  a magyarok törökök elleni harcát ábrázolja.

Bezerédi Gyula Tinódit - mivel hiteles arckép nem maradt fenn a lantosról -
 a Sáros megyei vár falán levő festményről mintázta meg.

Tinódi Lantos Sebestyén
(született Tinódon 1505 – 1510 között, meghalt Sárváron 1556-ban)
a magyar epikus költészet jelentős alakja, a 16. század legkiválóbb históriás énekmondója.
Énekeiben a törökökkel vívott harcok eseményeit jegyezte fel
 krónikás hűséggel a közvetlen benyomások és tapasztalatok alapján.
 Ezért históriás énekei történeti forrásértékűek (Erdélyi história, Egervár viadala,
Az vég Temesvárban Losonczi Istvánnak haláláról, Buda veszése,
 Szitnya, Léva, Csábrág és Murány vágyaknak megvevése, Szegedi veszedelem, stb.).
Tinódi olyan krónikás volt, aki verses formában dolgozta fel korának történelmi eseményeit,
 elsősorban a hitelességre és nem a művészi értékek közvetítésére törekedett.
Történetíróként Tinódit lényegesen előkelőbb hely illeti a magyar irodalomban, mint költőként.
 Lényegében teljes egészében feldolgozta Magyarország 1541 és 1552 közötti történelmét.
 Az általa leírtak minden ellenőrizhető esetben pontosnak bizonyultak.

Tinódiról szóló írások:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tin%C3%B3di_Lantos_Sebesty%C3%A9n
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/magyarir/html/tinodi.htm