Tessedik Sámuel mellszobor
a Városligetben, a Széchenyi szigeten, a Mezőgazdasági Múzeum épülete és a vízpart közötti sávban
A 0,76 m-es bronz szobor Szabó Iván 1971-es munkája.

Tessedik Sámuel élt 1742-től 1820-ig. Evangélikus pap volt Szarvason.
 Magyarországon és Németországban tanult. Egy egész hosszú életen át szüntelenül dolgozott.
Tizennégy-tizenhat órai napi munkával mérhetetlen munkamennyiséget végzett el.
 Egészségügyi, gazdasági felvilágosító tevékenységet kapcsolt egybe a papi hivatásával.
 Épített, fásított, gazdasági iskolát létesített, tanított és tanítást szervezett, gyógyított, termelt;
 beszédeit írásban dolgozta ki, ismeretszerzés céljából nagy utazásokat tett;
 tudósokkal, szakemberekkel levelezett, olvasott, történetet, önéletrajzot írt,
 - ezen felül harcolt, mert harcolnia kellett, a tudatlanság, az irigység, a rossz szándék, a rágalom ellen.
 Harcolt azok ellen, akikkel csak jót, még pénzben is kifejezhető pozitív jót tett. És végül - elbukott.

Kétszáz évvel előzte meg a korát. Nyilván ebben rejlik a tragédiája.
 Munkamódszerére jellemző például, hogy hogyan építette meg a szarvasi templomot.
 «400 forinttal küldte az egyházi gondnokot Mármarosba, hogy ott vegyen fenyőfát,
 szállítsa azt a Tiszán Csongrádig, onnan a Körösön Szarvasig.
 A helyszínén, közvetítő nélkül vásárolt és leszállított faanyag fölösleges részét azután
 éppen 400 forintért sikerült eladnia, úgyhogy a templom faanyaga ingyen volt.»

Tessedik Sámuel nem állt egyedül a jóügyért folytatott harcban.
 Mellette volt az uralkodó - előbb Mária Terézia, majd II. József, utána Lipót -,
 mellette volt a kormányzat, az egyházi felsőbbség és Szarvas földesura.
 A nép fordult ellene.
A nagy szárazság idején Mária Terézia rendeletet adott ki avégből,
 hogy az állatok takarmányozására takarmányfüveket termeljenek.
 A rendeletet a parasztok úgy értelmezték, hogy a szénát kell apróra vágniok és elvetniök.
 Mikor felvilágosították őket, hogy fűmagot kell gyüjteniök és azt vetniök el, tagadták, hogy a fűnek magva van.
 «Bolondgombát evett, aki ezt kitalálta», - mondták s hiába volt minden felvilágosítás.

forrás: Nagy Lajos: TESSEDIK SÁMUEL ÉLETE ÉS MUNKÁJA