Szent Hedvig

Szent Hedvig szobra egy karcsú oszlop tetején áll a Március 15. téren,

a Belvárosi Plébániatemplom északi falánál

Szent Hedvig (élt: 1374-1399) Lengyelország királynője volt 1384-től 1399-ig

A szobrot Tóth Dávid készítette 2009-ben.

Szent Hedvig szobrával szemben áll Szent Kinga szobra.SZENT HEDVIG
(lengyelül Jadwiga Andegaweńska)
lengyel királynő,
Apja: I. Nagy Lajos magyar király (Anjou-dinasztia)
(lengyelül: Ludwik Węgierski, „Magyar Lajos”).
Anyja: Kotromanić Erzsébet,
(lengyelül: Elżbieta Bośniaczka)
II. István boszniai herceg leánya.
Hedvig 1374. február 18-án született Budán,
meghalt 1399. július 17-én Krakkóban.
1384. október 16-ától Lengyelország királynője
(királlyá koronázták, mivel a lengyel jog nem ismerte el a királynő jogát az uralkodás örökítésére),
és Litvánia nagyhercegnője.

Lajosnak Erzsébettől három lánya született, Katalin, Mária és Hedvig. Halála után a lengyel trónt Hedvig, a magyart pedig Mária örökölte. Hedviget eredetileg Habsburg Vilmos osztrák herceggel jegyezték el még négy évesen, – mivel Vilmosnak szánták a magyar trónt is – mielőtt Ulászlóhoz ment feleségül. A lengyelek nem akarták Habsburg Vilmost királyukként, ezért elűzték. Az országot azonban fenyegette keletről a pogány litvánok serege, így kapóra jött, amikor fejedelmük, Jagelló Ulászló 1386-ban házasságkötési ajánlattal jelentkezett Hedvig udvarában, ami persze feltételezte ő és népe áttérését a keresztény hitre. Hedvig ebben Isten akaratát látta, s beleegyezett az új házasságba azzal a feltétellel, hogy a Szentszék kimondja Vilmossal kötött házassága érvénytelenségét. Ez meg is történt, sőt IX. Bonifác pápa elfogadta a keresztszülői felkérést is a királyi pártól.
Szent Hedvig lett a litvánok keresztény hitre térítésének igazi pártfogója, aki az üdvöt és a kegyelmet hangsúlyozta férje meglehetősen világias, erőszakos módszereivel szemben. Ő szorgalmazta, hogy a még zavargó, áttérni nem akaróknak ne vegyék el a jószágaikat, hangsúlyozva, hogy: ,,Ha vissza is adtuk javaikat, ki fogja visszaadni elsírt könnyeiket?…. Szorgalmazta a meggyőzés elvét a kereszteléseknél, illetve a litván papság kiművelését. Prágában 1397-ben kollégiumot alapított litván teológusok számára is. Krakkóban noviciátust alapított, ahol elérte a teológiai fakultás megindítását is a pápától.
Első gyermeke szülésébe halt bele. Szentség hírében halt meg 1399-ben, s közeli szentté avatását a lengyelek annyira biztosra vették, hogy a krakkói Waweli székesegyház oltára alá temették, nem a kriptába, ahová a királyi főket is szokták. Bár a kanonizáció, illetve az elevatio (felemelés) még sokáig váratott magára, töretlen volt - ahogy a lengyelek hívják, Jadwiga - tisztelete, s mindenhol szentek társaságában, szentként ábrázolták. Szentté azonban csak az első lengyel pápa, II. János Pál avatta 1997. június 8-án, aki korábban már bíborosként a boldoggá avatásán szorgoskodott. Szent Hedvig 2006 óta a Dunakanyar védőszentje. Ünnepe: július 18.

forrás:    Wikipédia, a szabad enciklopédia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hedvig_lengyel_kir%C3%A1lyn%C5%91