Szarvas Gábor szobra az V. ker. Roosevelt téren
A mellékalakos bronz mellszobor  Jankovits Gyula 1899-es alkotása.
A szobor teljes magassága: 3,65 m.

Szarvas Gábor (1832-1895) rövid életrajza:
Tanár, nyelvész, az MTA tagja. Miután több helyen tanított, 1869-ben Pestre került.
 Az MTA megbízásából 1872-ben megindította a - ma is megjelenő - Magyar Nyelvőrt,
 és sikeresen szerkesztette haláláig. A folyóirat célja kettős volt:
 közzétenni az új nyelvészeti kutatásokat és irányítani a magyar nyelvművelést,
főként az új ortológia jegyében küzdeni a nyelvújítás erőltetett alkotásai és az idegenszerű kifejezések ellen.
 Ebben a küzdelemben nemcsak ő maga vett részt, hanem sok nyelvészt,
 tanárt felsorakoztatott az ügy érdekében. Viszont a túlzásoktól ő sem volt mentes.
 Fő művei: Magyartalanságok (1867), A magyar igeidők (1872), A nyelvújításról (1875),
 A régi magyar nyelv szótára (1886),
Magyar Nyelvtörténeti Szótár I-III. (1890-1893, Simonyi Zsigmonddal) és számos etimológiai cikk.

forrás:  SzI.    http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/index368.html