Stróbl Alajos
szobrász honlapunkon látható művei:

"Anyánk", Stróbl Alajos márvány szobra a Magyar Nemzeti Galériában "Arany János emlékmű", Stróbl Alajos szobra a Nemzeti Múzeum kertjében "Assisi Szent Ferenc", Stróbl Alajos fehér márvány szobra a Bazilikában "Assisi Szent Ferenc" márvány szobor a Bakáts téri templom külső falában
"Erkel Ferenc" szobor az Operaház falában "Jókai Mór", Stróbl Alajos szobra a Jókai Mór téren "Gróf Károlyi Sándor", Stróbl Alajos szobra a Vajdahunyad várában, a Városligetben "Liszt Ferenc" szobor a Zeneakadémia homlokzatán
"Liszt Ferenc" szobor az Operaház falában "Mátyás kút", Stróbl Alajos díszkútja a Budavári Királyi Palota oldalfalában "Olvasó lányok" szobor a Városligetben, az Olof Palme sétányon "Öntőmunkás", Stróbl Alajos szobra az Öntödei Múzeum kertjében
"Perseus", Stróbl Alajos márványszobra a Magyar Nemzeti Galériában "Semmelweis Ignác" márványszobra a Rókus kórház bejárata előtt "George Stephenson" szobra a Keleti pályaudvar főhomlokzatán "Szent Alajos" fehér márványszobra a Bazilikában
"Szent Gellért" fehér márványszobra a Bazilikában "Szent István" lovas szobra a Halászbástyán "Szent István" fehér márványszobra a Szent István Bazilika főoltárán "Szfinx", 2 szfinx márványszobor az Operaház két oldalán
A szabadság szárnyas géniusza, Kossuth mauzóleum, Kerepesi temető
 


Stróbl Alajos szobrász
nagyobb méretű szobrai Budapesten
 

a szobor neve                        készítési         anyaga                       nagysága                               elhelyezési helye
________________________ideje______________________________________________________________________________

- Erkel Ferenc                                       1881-84.                 mészkő                             életnagyságúnál nagyobb                 Operaház

- Liszt Ferenc                                       1884.                       mészkő                              életnagyságúnál nagyobb                 Operaház

- szfinxek                                                                               márvány                                                                                            Operaház

- 2 homlokzati szobor                                                                                                                                                                      Operaház

- Liszt Ferenc                                      1904-1907.            bronz                                                                                                    Zeneakadémia

- Jókai Mór                                          1921.                      bronz                                    184 cm                                                      VI. k. Jókai tér

- Semmelweis Ignác emlékmű         1904-06.                 márvány                                                                                                Rókus kórház  előtt
                Semmelweis Ignác + mellékalakok                                                                                                                                   (Gyulai Pál utca 2.)

- Arany János emlékmű                      1893.                      bronz                                     265 cm                                                   Nemzeti Múzeum kertje,
                Arany János, + Piroska és Toldi mellékalakok                                                                                                               főlépcsősor előtt

- Szent István emlékmű                      1893-1906.             bronz, márvány, mészkő     940cm, lovasalak: 400 cm                 Halászbástya

- Szent István                                                                     márvány                                                                                               Szent István Bazilika, főoltár

- Szent Gellért oktatja Szent Imrét                                                                                                                                                  Szent István Bazilika,
                                                                                                                                                                                                            kupolát tartó pilléren

- Assisi Szent Ferenc                         1908-12.                 márvány                                életnagyságú                                       Szent István Bazilika

- Szent Alajos                                                                                                                                                                                   Szent István Bazilika

- gróf Károlyi Sándor emlékmű       1908.                     bronz, gránit                         241 cm                                                   Városliget, Vajdahunyad vára
                                                                                                                                                                                                             belső udvar

- Olvasó lányok                                   1929.                      bronz                                      136 cm                                                  Városliget, Olof Palme sétány

- George Stephenson                                                                                                                                                                      Keleti pályaudvar, főhomlokzat

- Szent Ferenc                                                                                                                                                                                   Bakáts téri templom külső északi
                                                                                                                                                                                                             falán

- Mátyás király-kút                             1898-1904              bronz, márvány, mészkő                                                                    Budai Várpalota, Hunyadi udvar
                Mátyás király + mellékalakok

- Halászlány-kút                                  1885.                      márvány                                 160 cm                                                  Március 15. tér

- Perseus (Perzeusz)                         1878.                     márvány, bronz                     216 cm                                                   Magyar Nemzeti Galéria

- Anyánk                                              1896.                     márvány                                 161 cm                                                   Magyar Nemzeti Galéria

- Kossuth Lajos mauzóleuma            1901-09.               bronz, mészkő                       400 cm                                                   Kerepesi temető

- Szilágyi Dezső síremlék                                                                                                                                                                Kerepesi temető

- Henneberg síremlék                                                                                                                                                                      Kerepesi temető

- Erzsébet Klementina                                                                                                                                                                     Nádori kripta, Budai Várpalota

- dombormű László Fülöp szarkofágján                                                                                                                                       Nádori kripta, Budai Várpalota

- 2 flóra szobra                                                                                                                                                                                  VI. k. Dalszínház utca 4. kapualjzat

- Erzsébet emlékmű                                                                                                                                                                          helye ismeretlen

- Széchenyi szobor                                                              márvány                              életnagyságúnál nagyobb                Szeged

- Faun                                                    1929.                        márvány                                                                                            a Margitszigeten állt, a szanatórium déli
                                                                                                                                                                                                            bejárata előtt, de sorsa ismeretlen

- Angyalos kút                                     1929.                        márvány                               2,2 m                                                    a Margitszigeten volt, a Magda forrás
        Stróbl Alajos Körmendi Frim Jenővel közös alkotása                                                                                                        ivócsarnokában, de sorsa ismeretlen

- Liszt Ferenc mellszobor                    1933.                        márvány                                                                                            eredetileg a Városligetben, a Széchenyi
                                                                                                                                                                                                            szigeten állt, jelenleg a Magyar Nemzeti
                                                                                                                                                                                                            Galériában van

- Böckh János                                      1917.                        márvány                                240 cm x 200 cm                                XIV. k. Stefánia út 14.
            domborműves emléktábla

- Mechwart emlékmű                          1913.                        márvány, bronz                                                                                eredetileg a II. k. Mechwart ligetben állt,
            három mellékalakkal                                                                                                                                                            de 1944-45-ben elpusztult  (az egyik
                                                                                                                                                                                                            mellékalak ma az Öntödei Múzeum
                                                                                                                                                                                                            - II. k. Bem József u. 20. - kertjében van)

 Stróbl Alajos szobrász
"Önarckép"

Rövid életrajz
Strób Alajos szobrász, a századforduló magyar szobrászatának vezető egyénisége.
Liptóújváron született 1856-ban és Budapesten halt meg 1926-ban, 70 éves korában.
Bécsben K. Zumbuschnál tanult 1876-80 között.
 Első, nagy feltünést okozó  szobrát 26 évesen, 1882-ben készítette márvárványból, címe: Perseus.
1984-ben az újonnan épült Operaház  főbejáratának oldalain levő szoborfülkékbe Erkel és  Liszt ülőszobrait,
valamint a II. emeleti, híres zeneszerzőket ábrázoló szobrok közül kettőt  készített.
 1893-ban mintázta Arany János emlékszobrát (a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében).
1904-ben mintázta a Várban felállított Mátyás-kutat.
1906-ban a budapesti Halászbástyán lévő Szent István lovas szobrot készítette.
1906-ban állították fel az Erzsébet téren a Rókus Kórház Semmelweis-emlékművét
amit később a Rókus Kórház elé helyezték.
Az említettek mellett művei közül Budapest közterein áll még Jókai szobra (Jókai tér, 1921),
Olvasó lányok (Városliget, 1921) című kompozíciója, gróf Károlyi Sándor emlékműve (Vajdahunyad vára),
 Eötvös József, Arany János mellszobra stb.
 Gerster Kálmánnal közösen készítette a Kossuth-mauzóleum szobordíszét (1907) és az Erzsébet-emlékművet.
Nagykőrösön van Arany Jánost ábrázoló szobra (1910), Szegeden Széchenyi-emlékműve (1914).
Az angliai Stanstedben áll hadiemléke, amelyet eredetileg Lotz Károly apoteózisaként mintázott.

A 19. századi jellegzetes emlékműstílusban fogant művei mellett számos impresszionisztikus,
friss formázású portrét készített (Fiatalkori önportré 1878, Fiatal nő 1916-18, Szinyei Merse 1918-19 stb.).
Számos külföldi és magyar kitüntetést kapott.
Egyik fő művét, az 1896-os keletű Anyánk című szobrát (Magyar Nemzeti Galéria) a párizsi világkiállításon nagydíjjal jutalmazták.
Évtizedeken át a Képzőművészeti Főiskola tanára volt, pedagógiai tevékenységének a hatása úgyszólván felmérhetetlen.