Stróbl Alajos szobrász
nagyobb méretű szobrai Budapesten
 

a szobor neve                        készítési         anyaga                       nagysága                               elhelyezési helye
________________________ideje______________________________________________________________________________

- Erkel Ferenc                                       1881-84.                 mészkő                             életnagyságúnál nagyobb                 Operaház

- Liszt Ferenc                                       1884.                       mészkő                              életnagyságúnál nagyobb                 Operaház

- szfinxek                                                                               márvány                                                                                            Operaház

- 2 homlokzati szobor                                                                                                                                                                      Operaház

- Liszt Ferenc                                      1904-1907.            bronz                                                                                                    Zeneakadémia

- Jókai Mór                                          1921.                      bronz                                    184 cm                                                      VI. k. Jókai tér

- Semmelweis Ignác emlékmű         1904-06.                 márvány                                                                                                Rókus kórház  előtt
                Semmelweis Ignác + mellékalakok                                                                                                                                  
(Gyulai Pál utca 2.)

- Arany János emlékmű                      1893.                      bronz                                     265 cm                                                   Nemzeti Múzeum kertje,
                Arany János, + Piroska és Toldi mellékalakok                                                                                                              
főlépcsősor előtt

- Szent István emlékmű                      1893-1906.             bronz, márvány, mészkő     940cm, lovasalak: 400 cm                 Halászbástya

- Szent István                                                                     márvány                                                                                               Szent István Bazilika, főoltár

- Szent Gellért oktatja Szent Imrét                                                                                                                                                  Szent István Bazilika,
                                                                                                                                                                                                           
kupolát tartó pilléren

- Assisi Szent Ferenc                         1908-12.                 márvány                                életnagyságú                                       Szent István Bazilika

- Szent Alajos                                                                                                                                                                                   Szent István Bazilika

- gróf Károlyi Sándor emlékmű       1908.                     bronz, gránit                         241 cm                                                   Városliget, Vajdahunyad vára
                                                                                                                                                                                                            
belső udvar

- Olvasó lányok                                   1929.                      bronz                                      136 cm                                                  Városliget, Olof Palme sétány

- George Stephenson                                                                                                                                                                      Keleti pályaudvar, főhomlokzat

- Assisi Szent Ferenc                                                                                                                                                                                   Bakáts téri templom külső északi
                                                                                                                                                                                                             falán

- Mátyás király-kút                             1898-1904              bronz, márvány, mészkő                                                                    Budai Várpalota, Hunyadi udvar
                Mátyás király + mellékalakok

- Halászlány-kút                                  1885.                      márvány                                 160 cm                                                  Március 15. tér

- Perseus (Perzeusz)                         1878.                     márvány, bronz                     216 cm                                                   Magyar Nemzeti Galéria

- Anyánk                                              1896.                     márvány                                 161 cm                                                   Magyar Nemzeti Galéria

- Kossuth Lajos mauzóleuma            1901-09.               bronz, mészkő                       400 cm                                                   Kerepesi temető

- Szilágyi Dezső síremlék                                                                                                                                                                Kerepesi temető

- Henneberg síremlék                                                                                                                                                                      Kerepesi temető

- Erzsébet Klementina                                                                                                                                                                     Nádori kripta, Budai Várpalota

- dombormű László Fülöp szarkofágján                                                                                                                                       Nádori kripta, Budai Várpalota

- 2 flóra szobra                                                                                                                                                                                  VI. k. Dalszínház utca 4. kapualjzat

- Erzsébet emlékmű                                                                                                                                                                          helye ismeretlen

- Széchenyi szobor                                                              márvány                              életnagyságúnál nagyobb                Szeged

- Faun                                                    1929.                        márvány                                                                                            a Margitszigeten állt, a szanatórium déli
                                                                                                                                                                                                            bejárata előtt, de sorsa ismeretlen

- Angyalos kút                                     1929.                        márvány                               2,2 m                                                    a Margitszigeten volt, a Magda forrás
        Stróbl Alajos Körmendi Frim Jenővel közös alkotása                                                                                                        ivócsarnokában, de sorsa ismeretlen

- Liszt Ferenc mellszobor                    1933.                        márvány                                                                                            eredetileg a Városligetben, a Széchenyi
                                                                                                                                                                                                            szigeten állt, jelenleg a Magyar Nemzeti
                                                                                                                                                                                                            Galériában van

- Böckh János                                      1917.                        márvány                                240 cm x 200 cm                                XIV. k. Stefánia út 14.
            domborműves emléktábla

- Mechwart emlékmű                          1913.                        márvány, bronz                                                                                eredetileg a II. k. Mechwart ligetben állt,
            három mellékalakkal                                                                                                                                                            de 1944-45-ben elpusztult  (az egyik
                                                                                                                                                                                                            mellékalak ma az Öntödei Múzeum
                                                                                                                                                                                                            - II. k. Bem József u. 20. - kertjében van)