PRZEMYSL szobor
1914-1915
a Margit-híd budai hídfőjének déli oldalán, egy kis park közepén
Sződy Szilárd 1932-ben bronzból és mészkőből készített szobra 7,1 m magas.

A talapzat hátoldalán, fehér márványtáblán az alábbi szöveg olvasható:
"Przemysl  várában hősi halált halt
magyar véreink dicső emlékezetére
emelték a bajtársak,
a Székesfőváros
közönségének támogatásával.
1932.
Küzdtek oroszlánként
Magyarország várkapujában.
Légyen a példa örök."