Népdal
az V. ker. Erzsébet (régebben: Engels) téren,
Az 1 m magas bronz szobrot Horvai János 1929-ben készítette.
A szobor talapzatának a felirata:
"KIS FURULYÁM SZOMORÚFŰZ ÁGA"

E népdal nem csak a szobrászt, de a költőt is megihlette:

Petőfi Sándor: Kis furulyám szomorúfűz ága

Kis furulyám szomorúfűz ága,
Temetőben szomorkodik fája;
Ott metszettem azt egy sírhalomról,
Nem csoda, hogy oly siralmasan szól.

Ott hunytál le, kedves szép csillagom!
Ragyogásod többé nem láthatom.
Hogyne volna hát sötét világom!
Hogy volna hát élni kívánságom!

Hazaballag nyájam estefelé,
Én ballagok a temető felé,
Kél a holdnak halovány orcája,
Kél furulyám epedő nótája.

Addig epeszt a bánat engemet,
Addig-addig nyögöm keservemet:
Míg egyszer a hanggal egyetemben
Lelkem is a másvilágba reppen.

Diószeg, 1843. október 15-31. között