Minerva                                         és                                             Apolló
az egykori Diana-fürdő homlokzatát díszítő szobrok rekonstrukciója
Huber József – S. Hegyi Béla munkája, 1991.
V. ker. Lipótváros, József Attila utca 1.

Minerva
Minerva kész harcosként, sisakkal a fején, pajzzsal-dárdával a kezében, teljes fegyverzetben
mennydörgés közepette pattant ki atyja, Jupiter fejéből
tartja a római mitológia.
Minerva apjával, Jupiterrel és apja hitvesével, Junóval a római capitoliumi istentriász tagja.
A valószínűleg etruszk eredetű ősi istenség Krisztus előtt 241-ben  vált római istenné
egy evocatio szertartás keretében.
Az evocatio az ostromlott város istenségének átcsábítása a saját oldalukra oly módon,
hogy az istenségnek gazdagabb kultuszt helyeztek kilátásba, mint amilyenben korábban részesült.
A rítust pontos előírások határozták meg.

A római Minervát a görög Pallasz Athénével is szokták azonosítani,
mert a görög mitológiában
Pallas Athéné Zeus legkedvesebb gyermeke,
ki magának Zeusnak a fejéből ugrott ki teljes fegyverzetben,
Héphaistos kalapácsának az ütésére.
Atyja pajzsa, az aigis, őt is megilleti, s az ő kezében ez még borzalmasabbá válik azáltal,
 hogy a Medusa-főt, a Perseus által megölt Gorgó fejét is a pajzson viseli.
 S amint Zeus, ő is a szárnyas Nikét, a "Győzelmet" tartja a jobb kezén.

Minerva - Pallas Athéné:
a tudományok, a művészetek, a mesterségek istennője, és a városok védnöke

Apolló - Apollon:
Zeusz és Létó fia, napisten, élet- és halál ura,
a szigorú erkölcs patrónusa,
a jóslás és a költészet istene

Mitológia
Az örök ifjúnak és halhatatlannak képzelt istenekről, istennőkről
és természetfeletti képességekkel rendelkező, többnyire isteni származású hősökről
 szóló elbeszélő hagyományokat görög eredetű szóval mítoszoknak,
 és ezek összességét, illetőleg a mítoszokkal foglalkozó tudományt mitológiának nevezzük.

Ki kinek felel meg a görög és a római mitológiában:

görög mitológia

római mitológia

tulajdonságok

Zeusz

Jupiter

Kronos és Rheia fia, főisten, az Olümposz ura

Héra

Juno

Zeus felesége, a házasság védnöke, a féltékenység jelképe

Pallas Athéné

Minerva

Zeus lánya, a tudományok, a mesterségek, a bölcsesség istennője, a városok védnöke

Apollon

Apollo

Zeus és Léto fia, napisten, a jóslás, a költészet, a kultúra istene

Hébé

Juventas

Zeusz és Héra lánya, az ifjúság istennője

Niké

Victoria

a győzelem istennője

Árés

Mars

a háború istene, hadisten

Eros

Amor vagy Cupido

Aphrodite fia, a szerelem és a szexuális vágy istene

Poseidon

Neptunus

Kronos és Rheia fia, a tengerek istene

Aphrodite

Venus

a szépség és a szerelem istennője

Hermes

Mercurius

Zeus és Maia nimfa fia, az istenek hírnöke, a kereskedők és a tolvajok istene

Artemis

Diana

Zeus és Léto lánya, a vadászat istennője

Dionysos

Bacchus

a bor és a mámor istene

Hadész

Pluto

az alvilág istene, a holtak ura