Irányi Dániel szobor a Károlyi kertben
 (V. ker. Belváros, Ferenczy István utca - Magyar utca - Henszlmann Imre utca által határolt terület)

A bronzból és márványból készült 4,23 m magas szoborkompozíciót
 Kallós Ede 1904-ben készítette. (A Kerepesi temetőben levő síremlék másolata,
azzal a különbséggel, hogy ott a mellszobor is, és a lány alak is bronzból van.)

Irányi Dániel síremléke a Kerepesi (Fiumei úti) temetőben,
 29-es parcella, 1-ső sor, 8-as sírhely
Irányi Dániel 1822-1892
politikus, jogász, publicista, történetíró; a Pesti, majd az Ellenzéki Kör egyik vezetője,
 1848-ban a márciusi ifjak egyike, igazságügyminiszteri titkár, honvéd, kormánybiztos;
 a Magyar Nemzeti Igazgatóság jegyzője, diplomata; a 48-as, majd a Függetlenségi Párt elnöke,
 a Magyar Újság szerkesztője, az Erkölcsnemesítő Egyesület alapító elnöke
A síremléket Kallós Ede, Bálint Zoltán és Jámbor Lajos 1901-ben készítette.