Hermész kút
V. ker. Váci utca - Régi posta utca sarok
Giovanni da Bolona Merkúr-szobrának másolata.
A Budapest Galéria 1985-ben bronzból rekonstruáltatta.