Epreskert, VI. ker. Kmety György utca 26.
A rőzse hordó nő szobrot Somogyi József 1983-ban a Rudnay síremlékhez tervezte.