Borsos Miklós
szobrász honlapunkon látható műve:
"0 km kő", Borsos Miklós alkotása a Clark Ádám téren