Anonymus szobra
a  XIV. ker. Városliget, Széchenyi szigeten (Vajdahunyad Vára) található.
Az 1,9 m-es bronz szobrot 1903-ban Ligeti Miklós  készítette.
Az "Anonymus" latin szó, magyarul Névtelen-t jelent. Így nevezzük azt a történetírót,
aki  Gesta Hungarorum című művében megírta a magyarság őstörténetét és a honfoglalást,
 de nevéről és személyéről semmi közelebbit nem tudunk.
A Gesta Hungarorum bevezetőjében a szerző magát "P. dictus magisternek" (P-nek mondott mesternek),
  a néhai Béla, magyar király jegyzőjének nevezi. Mivel nem mondja meg, hogy melyik Béláról van szó,
 ezért a történészek Anonymust mind a négy Béla nevű Árpád-házi királlyal kapcsolatba hozták.
I. Béla:             1060-1063.,
II. (Vak) Béla:  1131-1141.,
III. Béla:          1172-1196.,
IV. Béla:         1235-1270.
  A legvalószínűbb, hogy a Névtelen szerző III. Béla király (1172-1196) udvari jegyzője lehetett,
Gesta Hungarorum című művét tehát 1196 után írhatta.
Anonymus nevének P. monogramja körül is sokat vitáztak a kutatók,
 mert egyesek szerint a P. dictus (P-nek mondott) "P" betűje nem egy név kezdőbetűje,
hanem a  Praedictus (fentebb említett) rövidítése lehet.