a 7 vezér szobra

XIV. ker. Hősök tere, Millenniumi emlékmű

Az Millenniumi (Ezredéves) emlékmű szobrainak legtöbbjét Zala György szobrászművész készítette.

Zala György szobrai a Hősök terén:

Gábor arkangyal, készült: 1901-ben,

A hét vezér
ÁRPÁD vezér, készült: 1912-ben,
ELŐD, készült: 1928-ban,
OND, készült: 1928-ban,
KOND, készült: 1928-ban,
TAS, készült: 1928-ban,
HUBA, készült: 1929-ben,
TÉTÉNY (Töhötöm), készült: 1929-ben,

HÁBORÚ, készült: 1906-ban,
BÉKE, készült: 1908-ban,
MUNKA ÉS JÓLÉT, készült: 1908-ban,
TUDÁS ÉS DICSŐSÉG, készült: 1908-ban,

NAGY LAJOS, készült: 1927-ben,
I. MÁTYÁS (Mátyás király), készült: 1905-ben

Megjegyzés:
A történelem könyvekből ismert 7 vezér az alábbi:
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm.
A millenniumi 7 vezér szoborcsoportban viszont Álmos helyett Árpádot látjuk.
Miért is?
Miután kinőtték őseink azokat a területeket, ahol akkor éltek,
elhatározták, hogy új, termékeny területeket foglalnak maguknak.
Erre alkalmasnak gondolták a Kárpát-medencét, amely néhány évszázaddal korábban legendás ősük,
 Atilla birodalmához tartozott, és ahová maguk is eljártak portyázni időnként.
A Kárpát-medencét uraló népek (bolgárok, frankok) legyőzéséhez
viszont csak akkor volt reményük, ha egyesítik törzseik erejét.
 A 7 törzs (Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat) szövetségét
az új haza elfoglalására Álmos nagyfejedelem hozta létre.
Szövetségüket Etelközben "Vérszerződéssel" erősítették meg.
Amint a bevonulás a Kárpát-medencébe elkezdődött, még a harcok elején, Álmos meghalt
(egyes történészek szerint a többi törzsfő öreg korára való tekintettel "feláldozta", azaz megölte).
Álmos halála után fiát, Árpádot választották vezérüknek a törzsfők,
mert minden szempontból őt véltek a legalkalmasabb fővezérnek.
A tényleges "Honfoglalás" tehát Árpád vezetésével történt.
Ezért áll a millenniumi szoborcsoport közepén Álmos helyén fia: Árpád.

A vezérek elhelyezkedése a szoborcsoportban:
az Andrássy út felöl nézve
középen, legelöl Árpád
bal oldalt, a Szépművészeti Múzeum oldalán
leghátul Tétény (Töhötöm)
középen Ond
előtte Kond
jobb oldalt, a Műcsarnok oldalán
leghátul Tas
középen Huba
előtte ElődTÉTÉNY                   TAS    
OND                        HUBA
KOND                    ELŐD
ÁRPÁD

Megjegyzés: a talapzatra TÉTÉNY van vésve, akinek ismertebb neve: Töhötöm